Cesta:

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

poskytuje léčebně-preventivní péči pro děti a dorost od 0-19 let včetně povinného očkování dle aktuálně platných předpisů.

Návštěvní službu u novorozence po příchodu z porodnice v domácím prostředí. Komplexní možnosti nadstandardního očkování, základní laboratorní vyšetření, stanovení CRP (k posouzení akutnosti infekce).

Nahoru ^